Palvelumme teille:

"Apua ajatuksella, hoitoa harkitusti ja siivoa sydämellä"

SIIVOUS:

Viikkosiivoukset
Kuukausisiivoukset
Muuttosiivoukset
Suursiivoukset

Ikkunanpesut
 

-Sopimuksia voi olla säännöllisesti tai tilapäisesti tehtäviä palveluja varten.

-Pääsääntöisesti työmme on kotitalousvähennyskelpoista.

-palvelemme myös kiinteistönhuoltoasioissa

KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO:

Autamme ja tuemme asiakasta arjessa selviytymisessä ja kotona asumisessa, kun hänen toimintakykynsä on alentunut vanhuuden, sairauden tai vammaisuuden vuoksi.

1.KOTIHOITO sisältää:

- avustaminen pukeutumisessa,peseytymisessä,ja henkilökohtaisessa hygieniassa.

- kotiruoan laitto tai siinä avustus, ja kaupassa käynnit.

-sairaalasta kotiutuvan tai toipilaan apu ja tuki.

- asiakkaan turvavälineiden tarkistaminen, ja apuvälineiden tarpeen kartoitus.

- asiointiapu sekä saattoapu, esim lääkäriin.


-omaishoitajan vapaat / lomat:

Avustamme omaishoitajaa arjen haasteissa ja mahdollistamme hänelle vapaiden pitämisen. Vapaan pituus voi vaihdella tunnista päiviin. Omaishoidon aikana pyrimme elämään normaalia arkea -sitä samaa mitä omahoitaja ja hoidettava tekisivät.

- keskusteluapu ja seura, ulkoilu

2.KOTISAIRAANHOITO sisältää:

-Lääkehuolto, lääkkeen haku ja lääkkeen jako                                           -korvahuuhtelut                                           -haavahoidot                                                  -ompeleiden ja hakastenpoisto                                        

-sairaalasta kotiutuvan tuki ja apu                          -katetroinnit                                                            -sairauksien seuranta, kuten verenpaineen ja verensokerin mittaukset.

Kotipalvelustamme tehdään kirjallinen palvelusopimus ja palvelu- tai hoitosuunnitelma asiakkaan kanssa.